Študentska sekcija

 

POSLANSTVO

 

Študentska sekcija je bila na pobudo takratnega predsednika društva dr. Matjaža Barba uradno ustanovljena konec septembra 2006, vanjo pa so vključeni vsi dodiplomski študentje muzikologije, ki so člani društva. Z ustanovitvijo študentske sekcije smo študentje dobili možnost bolj organiziranega nastopanja in s tem tudi več možnosti za pridobitev raznih ugodnosti in za izkoriščanje sredstev iz raznih virov (predvsem tistih iz različnih študentskih organizacij).

Primarna naloga sekcije je, da študente sooči s konkretnim muzikološkim delom. V ta namen organiziramo pogovore z različnimi skladatelji in izvajalci. Doslej so bili naši gostje med drugim Lojze Lebič, Uroš Rojko, Ambrož Čopi, Larisa Vrhunc, Vito Žuraj, člani pihalnega kvinteta Slowind …

Študentska sekcija SMD v povezavi z Oddelkom za muzikologijo Filozofske fakultete poleg srečanj s skladatelji organizira tudi razna predavanja, katerih tematika se osredotoča predvsem na vsebine, ki sicer niso zajete v rednem študijskem programu.
Pomembna aktivnost študentske sekcije v povezavi z Oddelkom za muzikologijo je tudi organizacija ekskurzij. Dvakrat letno organiziramo strokovni ekskurziji v tujino; tradicionalen je postal predbožični obisk Dunaja in ogled opernih predstav v Dunajski državni operi, večdnevna spomladanska ekskurzija v tujino pa je namenjena spoznavanju glasbene zgodovine in današnjega kulturnega življenja različnih območij.
Študentsko sekcijo SMD vodi predsednik sekcije, pri delu pa mu pomagata še podpredsednik in tajnik. Poleg tega ima sekcija tudi svoj odbor, v katerega sta vključena po dva predstavnika iz vsakega letnika, vodi pa ga predsednik sekcije.

Dosedanji predsedniki:

  • 2006–2009: Nejc Sukljan
  • 2009–2011: Aljaž Zupančič
  • 2011–2013: Anuša Plesničar
  • 2013-2017: Klemen Mihačič
  • 2017-2021: Vanessa Nina Borsan
  • 2021- : Ana Sodja

Za vse informacije smo dostopni preko elektronske pošte: studentskasekcija.slomd@gmail.com